Larawang Liriko

Reg Reyes 113340

Fil 12 DD

Isang gawain ng klase ay gumuhit ng larawan gamit ang estruktura ng mga titik ng piniling salita. Paano kung mas malawak ang kategorya ng paggamit ng batayan para sa larawan?

Kung pangungusap ang batayan, ang estruktura ay ang mga titik na bumubuo ng salita na bumubuo ng pangungusap. Tatlong antas ang nahalata ko dito. Ang pangunahing antas (pangungusap) ay ang batayan para sa larawan, at ito ang pundasyon ng lahat. Ang ikalawa ay ang mga nakaloloob sa unang antas (mga salita). Ang ikatlo ay ang estruktura ng pangalawang antas (titik). Sinubukan kong gumawa ng sarili kong larawan gamit ng batayang ito.

Para sa unang antas, ginamit ko ang bandang Switchfoot.

Ang ikalawang antas ay ang kanilang mga kanta.

Ang ikatlo ay ang liriko ng mga kanta.

Ang larawang nabuo ay ang simbolo ng Switchfoot:

Analohiya: “Siyempre, puwede yang pilitin.”

Reg Reyes 113340

Fil12 DD

Isang natalakayang aralin sa klase ay ang kasangkapang panretorika. Dito, pinag-usapan ang iba’t ibang mga pamamaraan ng pagbigay ng talumpati o sanaysay, at isa sa mga metodolohiya na aking pinag-isipan ay ang paraan ng analohiya. Ito ay ang paghahambing ng mga aspekto ng dalawang ideya na hindi bilang sa magkatulad na kategorya. Ang sabi ni Ginoong Samar ay minsan, pinipilit ang paghahambing ng dalawang bagay at iniimbento ang mga dahilan kung bakit ang mga ideya ay nagtutugma. Naalala ko tuloy ang mga beses na ako rin ay may kasalanan ng pagpipilit ng mga ideya o salita na maging tugma para lang ito ay magkaroon ng kabuluhan. Naalala ko ang isang salitang hindi kong sinadyang palitan sa orihinal na liriko dahil iba ang nadinig ko.

Sa kantang “Another Brick in the Wall” ng Pink Floyd, ang narinig kong liriko ay, “We don’t need no education. We don’t need no dog’s control.” Naramdaman ko ang bangis at kalupitan ng linya na ito. Sa kanta, ang “dogs” o ang mga asong pinapag-usapan ay ang mga walang awang guro ng mga institusyon na walang pakialam sa mga estudyante. Medyo rin akong nabalisa sa salitang aso dahil tinuruan ako na ang mga guro ay lagi dapat igalang, ngunit dito, ibinabastos sila. Nakita ko rin ang balintuna sa larawan ng asong may kapangyarihan, at ang kanyang may-ari na nagpapakain sa kanya (mga estudyanteng nagbabayad sa pag-aaral at napupunta ito sa sahod ng mga guro). Mukha naman sa akin na ang lirikong ito ay may kabuluhan at aking ipinagmalaki na napag-isipan ko ang mga lihim ng liriko ng banda.

Nagkataon lamang na kasama ko ang kaibigan ko na gusto rin ang Pink Floyd. Na sa kotse kami, at itinugtog ko ang kantang “Another Brick in the Wall.” Siyempre, kami ay kumanta rin. Pagdating ng linyang “We don’t need no education. We don’t need no dog’s control,” halos pasigaw ang pagkanta ko dahil ipinagmalaki ko na naintindihan ko ang tunay na mensahe na nais ipalabas ng Pink Floyd sa kantang ito, at may lihim ako na sana, itatanong sa akin ng kaibigan ko kung ano ang ibig sabihin ng linyang ito. Narinig ko nalang ang tawa ng aking kasama.

“Dog’s control?”

“What? Hindi ba dog’s?”

“Thought control, dude.”

Napahiya ako. Matagal akong pinagtawanan ng aking kasama habang ipinapaliwanag ko ang ibig sabihin pag “dog” ang salita at hindi “thought.” Pinilitan kong itong magkabuluhang mensahe sa kanta dahil mali ang nadinig ko. Ang dami kong ginawang haka-haka na dahilan kung bakit ito ay ang salitang pinili ng banda para sa kanta. Ipinagmalaki ko pa nga, eh. Naisip ko tuloy na mas bagay ang salitang “dog” dahil mas malalim ang kailangang intindihin dito sa halip ng “thought.” Ang “thought” at masyadong madali.

Baka masyado ko nang pinilit ang mga isipan ko sa kanta? Baka nasobrahan na?